Komunikat po posiedzeniu Prezydium ORA w Warszawie w dniu 24 sierpnia br.

W dniu 24 sierpnia br. podczas zdalnego posiedzenia Prezydium ORA w Warszawie podjęło decyzję o niezwłocznym przekazaniu na najbliższe posiedzenie ORA w Warszawie kolejnej partii kompletnych wniosków o wpis na listę adwokatów celem podjęcia stosownej uchwały w tym zakresie przez Radę. Najbliższe posiedzenie ORA w Warszawie odbędzie się w środę 26 sierpnia br.

Od dnia podjęcia uchwał biuro ORA w Warszawie ma 7 dni na ich dostarczenie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro ORA w Warszawie na bieżąco dokłada wszelkich starań, aby dokumenty dotyczące wpisów trafiły do Ministerstwa Sprawiedliwości niezwłocznie. Ministerstwo Sprawiedliwości ma następnie 30 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu co do wpisu. Dotychczasową praktyką w takich sytuacjach było wcześniejsze oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o nieskorzystaniu ze sprzeciwu. ORA w Warszawie wyraża nadzieję, iż tym razem będzie podobnie.

Uroczyste ślubowanie z udziałem osób towarzyszących (jedna osoba towarzysząca przypada na jednego ślubującego) planowane jest w hotelu Sangate Hotel Airport w Warszawie w dniu 26 października br. o godzinie 16.00.

Jednak na życzenie ślubujących – po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Sprawiedliwości – Dziekan ORA w Warszawie będzie niezwłocznie wyznaczał najbliższe możliwe terminy ślubowań w siedzibie ORA w Warszawie dla osób, które wyrażą chęć złożenia ślubowania w terminie wcześniejszym, niż 26 października br.

Przypominamy, iż przyspieszona forma ślubowania będzie realizowana w obecności Dziekana ORA w Warszawie w grupach do max. 15 osób w sali im. Henryka Krajewskiego przy al. Ujazdowskich 49. Konkretne terminy dla konkretnych grup (osób) będą wyznaczane sukcesywnie w miarę napływania z Ministerstwa Sprawiedliwości prawomocnych decyzji o wpisie na listę adwokatów. Ta forma ślubowania udostępniona jest tym spośród egzaminowanych, dla których priorytetem jest jak najszybsze uzyskanie wpisu na listę i rozpoczęcie wykonywania zawodu. W tej formie ślubowania nie będzie uroczystej oprawy oraz możliwości udziału w ślubowaniu osób towarzyszących. Decyzja ta podyktowana jest tylko troską o zdrowie Ślubujących, ich rodzin oraz pracowników biura ORA w Warszawie.

O dacie i godzinie ślubowania danej grupy każdy ślubujący zostanie powiadomiony przez Referat ds. Osobowych Biura ORA w Warszawie w korespondencji mailowej. Wówczas w odpowiedzi na tę informację każdy egzaminowany będzie mógł zdecydować i poinformować Referat ds. Osobowych, czy chce ślubować w pierwszym – przyspieszonym terminie, czy w drugim – uroczystym. Osoby, które nie wskażą żadnej formy ślubowania, zostaną automatycznie przypisane do ślubowania w tradycyjnej formie uroczystej w dniu 26 października br.

adw. Michał Fertak – rzecznik parsowy ORA w Warszawie