Komunikat po posiedzeniu ORA w Warszawie w dniu 26 sierpnia br.

W dniu 26 sierpnia br. podczas zdalnego posiedzenia ORA w Warszawie podjęła uchwałę o wpisie na listę adwokatów kolejnej grupy ponad 70 egzaminowanych aplikantów adwokackich. Informujemy jednocześnie, iż – zgodnie z zapowiedziami i życzeniem egzaminowanych aplikantów adwokackich – Dziekan ORA w Warszawie wyznaczył już pierwsze terminy ślubowania w tzw. formie przyspieszonej, tj. przed 26 października br., kiedy to w hotelu Sangate Hotel Airport w Warszawie odbędzie się uroczyste ślubowanie w tradycyjnej formie. Pierwsze ślubowania w tzw. formie przyspieszonej odbędą się już z początkiem września br.

Przypominamy, iż tzw. przyspieszona forma ślubowania będzie realizowana w obecności Dziekana ORA w Warszawie w grupach do max. 15 osób w sali im. Henryka Krajewskiego przy al. Ujazdowskich 49. W tej formie ślubowania nie będzie uroczystej oprawy oraz możliwości udziału w ślubowaniu osób towarzyszących. Decyzja ta podyktowana jest tylko troską o zdrowie ślubujących, ich rodzin oraz pracowników biura ORA w Warszawie. O dacie i godzinie ślubowania danej grupy każdy ślubujący zostanie powiadomiony przez Referat ds. Osobowych Biura ORA w Warszawie w korespondencji mailowej.

Przypominamy, iż od dnia podjęcia uchwał w wpisie na listę adwokatów biuro ORA w Warszawie ma 7 dni na ich dostarczenie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro ORA w Warszawie na bieżąco dokłada wszelkich starań, aby dokumenty dotyczące wpisów trafiły do Ministerstwa Sprawiedliwości niezwłocznie. Ministerstwo Sprawiedliwości ma następnie 30 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu co do wpisu. Dotychczasową praktyką w takich sytuacjach było wcześniejsze oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o nieskorzystaniu ze sprzeciwu. ORA w Warszawie wyraża nadzieję, iż tym razem będzie podobnie.

Informujemy także, iż Przewodniczący Komisji Historii i Tradycji Warszawskiej Adwokatury przy ORA w Warszawie adw. Henryk Romańczuk zreferował podczas zdalnego posiedzenia ORA w Warszawie projekt wydania biografii zawodowej adw. Jana Olszewskiego. Dotychczas wydane i dostępne na rynku wydawniczym biografie obejmuję przede wszystkim prezentacje sylwetki Jana Olszewskiego jako polityka. Proponowane wydawnictwo obejmowałaby biografię Jana Olszewskiego jako adwokata. ORA w Warszawie jednomyślnie wyraziła zgodę na wydanie tej ważnej dla naszego środowiska książki. Przewidywany czas przygotowania publikacji wynosi półtorej roku kalendarzowego od decyzji ORA w Warszawie.

ORA w Warszawie na wniosek adw. Katarzyny Gajowniczek – Pruszyńskiej i adw. Michała Fertaka podjęła także jednomyślną decyzję o przeprowadzeniu ankiety wśród członków naszej izby na temat ewentualnych zmian ustawowych, polegających na zniesieniu zakazu wykonywania zawodu adwokata w ramach umowy o pracę, z wyłączeniem spraw karnych. Ankieta ta służy badaniu opinii członków naszej izby w tym zakresie.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie