Listy otwarty Stowarzyszenia „Defensor Iuris” w sprawie urealnienia stawek za sprawy z urzędu

Poniże publikujemy list otwarty Stowarzyszenia „Defensor Iuris” w sprawie urealnienia stawek za sprawy z urzędu.  Zachęcamy do zapoznania się.

LIST-OTWARTY DI