Interwencja Dziekana ORA w Warszawie w sprawie utrudnień w wykonywaniu zawodu adwokata na granicy białoruskiej

29 września br. Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak skierował do Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej pismo w sprawie utrudniania przez funkcjonariuszy Policji oraz Straży Granicznej działań adwokatów na granicy białoruskiej.

Poniżej treść pisma. Zachęcamy do zapoznania się.

29.09.2021 – pismo Dziekana ORA w Warszawie