Konkurs YOUNG LAWYERS CONTEST (YLC) – 2 edycja – trwają zgłoszenia!

ERA wraz z CCBECouncil of Bars and Law Societies of Europe oraz Izbą Adwokacką w Warszawie organizują: YOUNG LAWYERS CONTEST (YLC) – 2 edycja.

Jest to międzynarodowy Konkurs adresowany do aplikantów adwokackich z krajów Unii Europejskiej. Szczegóły znajdują się na dedykowanej stronie YLC: https://younglawyerscontest.eu/

Celem konkursu jest umożliwienie poznania się i współpracy młodych, europejskich prawników w trakcie szkolenia/aplikacji, tak aby umożliwić im dzielenie się wspólnymi wartościami i wymianę nowych doświadczeń, a także omawianie nowych perspektyw w interesujących ich obszarach prawa.

W drugiej edycji weźmie udział 36 aplikantów z Unii Europejskiej, którzy zostaną podzieleni na 12 zespołów.

Konkurs składa się z 3 etapów, z czego pierwszy etap odbywa się zdalnie:

1) pisemnego – zespoły będą miały 12 tygodni (od 1 października 2020 do 1 stycznia 2021) na przygotowanie pisemnego raportu/stanowiska na wskazany temat;

2) ustnego – zespoły zmierzą się podczas ustnych negocjacji, które odbędą się w Trewirze w dniach 4-5 lutego 2021 r.

3) ustnego Finału – dwie najlepsze drużyny zmierzą się w ustnej debacie opartej na formule moot court w dniach 4-5 lutego 2021 r. w Trewirze.

Na zwycięskie drużyny czeka nagroda w postaci vouchera na dowolne szkolenie organizowane przez ERA do końca 2021 r.

Termin rejestracji upływa 1 lipca 2020 r. (rejestracja bezpośrednio przez formularz: https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/221DT23).  W kategorii „Organisation” należy wskazać the Warsaw Bar Association / Izba Adwokacka w Warszawie.

Koszty:

Koszt przelotu i zakwaterowania jest refinansowany przez ERA w ramach unijnego grantu Justice programme of the European Union 2014-2020. Szczegóły na stronie YLC.

Kosz opłaty rejestracyjnej (236 EUR) jest pokrywany w 70% przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie dla 3 aplikantów naszej Izby, po ich zakwalifikowaniu do konkursu (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zachęcamy do udziału w Konkursie!

adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie; adw. Wojciech Bagiński – Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą; adw. Łukasz Lasek – partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k.