Komunikat w sprawie lokalizacji egzaminu adwokackiego 2020 roku

Poniżej publikujemy komunikat w sprawie lokalizacji egzaminu adwokackiego 2020 roku.

Komunikat w sprawie lokalizacji egzaminu adwokackiego 2020 roku

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje, że – zgodnie ze wskazanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości dodatkowym terminem egzaminu adwokackiego w dniach 23 do 26 czerwca 2020 roku oraz w wyniku konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości i Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej – odbędzie się on w Ptak Warsaw EXPO w Nadarzynie przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie (05-830), w halach C i F.

Lokalizacja egzaminu spełnia wymogi określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego niezbędne do zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w okresie objętym szczególnymi warunkami w tym zakresie, przede wszystkim pod względem obszaru hal, na których odbywać się będzie egzamin, odległości między zdającymi oraz wentylacji.

Każda z hal, w której odbędzie się egzamin, posiada samodzielny system recyrkulacji powietrza połączony z klimatyzacją. Do dyspozycji zdających będzie oddzielny parking i oddzielne wejścia do każdej komisji.

Każdorazowo przed wejściem na egzamin adwokacki zdający okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Egzamin rozpoczyna się o godzinie 10:00. Kandydaci, którzy stawią się na egzamin po jego rozpoczęciu, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu. Przed wejściem na egzamin nie będzie mierzona temperatura ciała osób zdających.

W trakcie egzaminu kandydat nie może posiadać przy sobie żadnych przedmiotów lub urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, i-poda, smartwatcha itp. – komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. Z uwagi na stan epidemii nie ma możliwości zdeponowania jakichkolwiek przedmiotów wniesionych przez zdających na egzamin, nie będzie zapewnionych szatni, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego.

ORA w Warszawie dokłada wszystkich koniecznych starań w celu zachowania standardów bezpieczeństwa sanitarnego rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Przypominamy także, że w halach konferencyjno – wystawowych Ptak Warsaw EXPO w Nadarzynie był już organizowany egzamin adwokacki, który przebiegał bez zakłóceń.

Plan Centrum Targowo–Kongresowego Ptak Warsaw Expo przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie, wraz z podziałem na poszczególne Komisje, zostanie przesłany do osób zdających w oddzielnym komunikacie Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej, zawierającym dalsze szczegółowe informacje.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy