Jak ustawa w sprawie zwalczania COVID-19 wpływa na praktykę adwokacką? Zestawienie przepisów

31 marca 2020 r. uchwalono i ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Prezydium NRA przygotowało zaktualizowany komunikat z opracowanym tematycznie zestawieniem przepisów nowelizacji z wybranych dziedzin, istotnych w praktyce adwokackiej, a także informacjami istotnymi, umożliwiającymi skorzystanie z ustawowych rozwiązań wspierających kancelarie adwokackie i spółki adwokackie, tj. adwokatów i aplikantów w ich działalności gospodarczej.

Treść komunikatu NRA w tej sprawie.