Komunikat w sprawie losowania adwokatów do pomocy prawnej w ramach dyżurów w trybie przyspieszonym z okazji Święta Niepodległości

Informujemy, iż w związku z brakiem wymaganej liczby adwokatów zainteresowanych pełnieniem dyżurów w ramach postępowań przyspieszonych z okazji 11 listopada br. – pomimo wielokrotnie publikowanej informacji w tej sprawie i kierowanych apeli – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na posiedzeniu w dniu 30 października 2019 r. podjęła decyzję o przeprowadzeniu losowania wśród adwokatów, którzy zgłosili w ankiecie (z sierpnia 2019 r.) gotowość do pełnienia funkcji obrońcy z urzędu.

Elektroniczne losowanie odbędzie się dzisiaj, tj. 31 października br., a wylosowane osoby zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.