Ankieta w sprawie NPP już dostępna w Extranecie

Uprzejmie Informuję, że dzisiaj, tj. 31 października br. uruchomiana została ankieta dla osób, które chcą współpracować z powiatami w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Podkreślam jednocześnie, że w obecnym brzmieniu ustawy obejmuje ona również mediację. Ankieta będzie dostępna przez 7 dni. W związku z powyższym uprzejmie proszę zainteresowane osoby o wzięcie w niej udziału w w/w okresie.

Przypominam również, że zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie nr 299 z dnia 11 października 2017 r., ze zm. w losowaniu mogą wziąć udział osoby niekarane dyscyplinarnie oraz nie posiadające zaległości składkowych powyżej dwóch miesięcy.

Aleksander Krysztofowicz

Z-ca Sekretarza ORA w Warszawie