Konferencja NRA „Mowa bez nienawiści”

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie, Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu, pt.: MOWA BEZ NIENAWIŚCI. Konferencja odbędzie się 16 listopada 2019 roku w Budynku Starej Giełdy Plac Solny 16 we Wrocławiu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 14 listopada 2019 roku, wyłącznie drogą mejlową, na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, zaświadczenia dla pozostałych uczestników). Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.

Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.