Zasady i wartości

Komunikat w sprawie losowania Adwokatek i Adwokatów do dyżurów w trybie przyspieszonym w dniach 11 listopada 2018 r. – 14 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 października 2018 r. do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zwrócił się Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie z wnioskiem o wskazanie dodatkowych adwokatów pełniących dyżury w trybie przyspieszonym w dniach 11 listopada 2018 r. – 14 listopada 2018 r. W dniu 6 listopada 2018 r. z analogicznym wnioskiem zwrócił się do ORA w Warszawie Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie.

W odpowiedzi na nasz apel, uprzedzający zaistniała sytuację, opublikowany w E-Informatorze oraz na naszym fanpejdżu na FB, aby dobrowolnie zgłaszać się do pełnienia dyżurów w trybie przyspieszonym, zgłosiło się zaledwie 20 adwokatów. Wobec powyższego – zgodnie z zapowiedziami – byliśmy zmuszeni dokonać losowania Adwokatek i Adwokatów, którzy wypełnią ciążący na ORA w Warszawie obowiązek wyznaczenia pełnomocników procesowych do w/w postępowań.

Informujemy niniejszym, iż dzisiaj w wyniku losowania została wskazana brakująca ilość Adwokatek i Adwokatów do świadczenia tej pomocy w/w trybie w dniach 11 – 14 listopada br. Wszyscy wylosowani zostali także poinformowani o tym fakcie w formie elektronicznej.

Mamy świadomość problemów, z jakimi może się wiązać wyznaczenie Państwa w sposób wskazany powyżej. Niemniej jednak – z racji wagi wydarzeń, jakie zostały zaplanowane w związku z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – jesteśmy zobowiązani zapewnić odpowiednią liczbę osób mogących pełnić dyżury w trybie przyspieszonym.

Jednocześnie dostrzegając problem związany z pełnieniem dyżurów w związku z cyklicznymi wydarzeniami organizowanymi na terenie m.st. Warszawy, informujemy, iż Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak omówi tę sprawę bezpośrednio z Prezesami sądów kierujących powyższe prośby oraz przedstawi ją na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA. Dyżury w trybie przyspieszonym są niewątpliwie kolejnym obowiązkiem adwokatów, którzy za stan gotowości i za samo pełnienie dyżurów nie są wynagradzani, co – szczególnie w takich sytuacjach – jest trudne do akceptacji.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

adw. Michał Fertak

rzecznik prasowy ORA w Warszawie