Szkolenie: Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa Unii Europejskiej

Prawo do obrońcy na poziomie prawa Unii Europejskiej reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. Właśnie mija 5 lat od jej przyjęcia. Celem Dyrektywy jest zapewnienie minimalnych standardów w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej przede wszystkim w zakresie prawa do obrony.

Z okazji tej rocznicy Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie organizuje szkolenie z zakresu prawa Unii Europejskiej dotyczącego prawa dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym.
 
Szkolenie odbędzie się 26 listopada 2018 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej (Al. Ujazdowskie 49) w godz. 10.00-12.00.
Szkolenie adresowane jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz funkcjonariuszy Policji. Jest ono elementem projektu „Inside Police Custody – prawa procesowe na posterunkach Policji” realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.
 
Szkolenie poprowadzą dr Barbara Grabowska-Moroz oraz dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Prawa Człowieka.
 
Zgodnie z decyzją Komisji Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Warszawie udział adwokatów w szkoleniu organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką i HFPCz w dniu 26 listopada br., zostanie zaliczony na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 2 punktów szkoleniowych.
 
Zgłoszenia na szkolenie należy kierować na adres: szkolenia@ora-warszawa.com.pl z dopiskiem nazwy szkolenia w temacie wiadomości. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.
 
Serdecznie zapraszamy!