Wiadomości

Dyżury adwokackie 11 listopada 2018 r. – zgłoszenia

Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 października 2018 r. do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zwrócił się Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie z wnioskiem (pismo o wskazanie adwokatów) o wskazanie dodatkowych adwokatów pełniących dyżury w trybie przyspieszonym w dniach 11 listopada 2018 r. – 14 listopada 2018 r. (skan pisma). W dniu 6 listopada 2018 r. z analogicznym wnioskiem zwrócił się do ORA w Warszawie Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie.

O możliwości takiego wystąpienia informowaliśmy w Informatorze Izby Adwokackiej w Warszawie w dniu 27 października 2018 r. i o samym wystąpieniu w dniu 1 listopada 2018 r., jak również za pośrednictwem naszego fanpage na portalu Facebook zachęcając do przesyłania dobrowolnych zgłoszeń osób zainteresowanych pełnieniem w tych szczególnych dniach dyżurów w trybie przyspieszonym.

Zgodnie z par. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym, „W przypadku uzasadnionym koniecznością zapewnienia udziału w postępowaniu przyspieszonym w danym okresie większej liczby adwokatów i radców prawnych niż objęta listą adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury, prezes sądu rejonowego występuje do okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych o wskazanie w wyznaczonym terminie dodatkowych adwokatów i radców prawnych, określając ich liczbę”.

Z powyższego wynika obowiązek do wskazania wnioskowanej liczby dodatkowych dyżurujących adwokatów. Do chwili obecnej odnotowaliśmy zaledwie kilka zgłoszeń osób zainteresowanych. Zwracam się zatem z apelem o zgłaszanie się adwokatów gotowych świadczyć pomoc prawną w tych dniach w trybie postępowania przyspieszonego. Zgłoszenia prosimy kierować na maila: b.subczynska@ora-warszawa.com.pl

W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń do czwartku (do godz. 24:00), wzorem ubiegłego roku, zajdzie konieczność wskazania losowego z osób, które zadeklarowały chęć prowadzenia spraw karnych z urzędu.

Mam świadomość problemów, z jakimi może się wiązać wyznaczenie adwokatów w sposób wskazany powyżej. Niemniej jednak – z racji wagi wydarzeń, jakie zostały zaplanowane w związku z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, powinniśmy zapewnić odpowiednią liczbę osób mogących pełnić dyżury w trybie przyspieszonym. Jednocześnie dostrzegając problem związany z pełnieniem dyżurów w związku z cyklicznymi wydarzeniami organizowanymi na terenie m.st. Warszawy, sprawę omówię bezpośrednio z Prezesami sądów kierujących powyższe prośby oraz przedstawię ją na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA. Dyżury w trybie przyspieszonym są niewątpliwie kolejnym obowiązkiem adwokatów, którzy za stan gotowości i za samo pełnienie dyżurów nie są wynagradzani, co – szczególnie w takich sytuacjach – jest trudne do akceptacji.

Na koniec informuję, że Prezydium ORA w Warszawie podjęło decyzję o organizacji dyżuru w dniu 11.11.2018 r., w ramach którego adwokaci, członkowie naszej Izby, nieodpłatnie będą gotowi świadczyć pomoc prawną dla osób zatrzymanych w związku ze zgromadzeniami publicznymi. Akcja jest kontynuacją działań podejmowanych w zeszłym roku (lipiec, listopad 2017 r.) w związku ze zgromadzeniami publicznymi wówczas organizowanymi. Ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem braku dostępności do adwokata na etapie zatrzymania osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tej akcji proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres: rzecznik.prasowy@ora-warszawa.com.pl

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Adw. Mikołaj Pietrzak
Dziekan ORA w Warszawie