Komunikat Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie tzw. odpisu na NRA

Poniżej publikujemy komunikat Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 6 maja br. w sprawie tzw. odpisu na NRA. Zachęcamy do zapoznania się.

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem 4 maja br. uchwały przez Naczelną Radę Adwokacką w przedmiocie niepobierania od izb adwokackich składki na rzecz NRA za okres trzech miesięcy – od III do V 2020 r. – Prezydium ORA w Warszawie informuje, że w wyniku takiej decyzji budżet Izby Adwokackiej w Warszawie zostanie zasilony dodatkową kwotą niemal 700 000,00 zł. Prezydium ORA w Warszawie rekomenduje całej Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pilne podjęcie decyzji odnośnie zagospodarowania tych środków.

Zdaniem Prezydium ORA w Warszawie środki te należy w zasadniczej części przeznaczyć na systemowe wsparcie adwokatów i aplikantów adwokackich znajdujących się aktualnie w trudnej sytuacji finansowej, zawodowej i osobistej w związku z epidemią COVID19. Większa część tych środków powinna zatem trafić do Funduszu Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej. W ramach tego Funduszu możliwym byłoby wspieranie nie tylko adwokatów, ale także aplikantów poprzez pokrywanie z tych środków opłat za szkolenie oraz pomoc członkom naszej Izby w przezwyciężeniu losowych sytuacji. Prezydium ORA w Warszawie rozważa też możliwość utworzenia tzw. Adwokackiego Funduszu Partycypacyjnego, w ramach którego będzie można realizować projekty nadsyłane do nas przez aplikantów i adwokatów.

Przypominamy także, iż wykonując uchwałę ORA w Warszawie z dnia 20 marca br., na każdym posiedzeniu Rady podejmujemy decyzje o wspieraniu adwokatów i aplikantów, którzy w wyniku pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji zawodowej i osobistej. Dotychczas została uwzględniona zdecydowana większość przedłożonych wniosków o umorzenie składek izbowych. Dotychczasowa suma umorzeń wynosi ponad 120 000,00 zł. Na bieżąco odbywa się współpraca w tym zakresie z Funduszem Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej, aby pomoc trafiała do tych, którzy jej rzeczywiście potrzebują. Wszystkie wnioski traktowane są z należną powagą, życzliwością i zrozumieniem.

Na koniec zwracamy uwagę, że aktualnie tzw. odpis na NRA wynosi 37,00 zł (przy składce w Izbie Adwokackiej w Warszawie, która wynosi 135,00 zł). W konsekwencji – w odpowiedzi na pojawiające się propozycje – informujemy, iż pozostawione do naszej dyspozycji środki w wyniku niepobierania tzw. odpisu na NRA nie pozwoliłyby na pokrycie nawet jednomiesięcznego zwolnienia wszystkich członków Izby ze składki (w przybliżeniu ponad 800 000,00 zł).

Propozycje Prezydium zmierzają zatem do udzielenia pomocy wszystkim tym, którzy jej potrzebują i o taką pomoc wnoszą, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi budżetowej i możliwości dalszych reakcji samorządu na kryzys wywołany epidemią.

adw. Michał Fertak

rzecznik prasowy ORA w Warszawie