Szkolenia fakultatywne dla aplikantów – wystąpienia publiczne i prezentacje online

Serdecznie zapraszamy wszystkie aplikantki i aplikantów naszej izby na szkolenie on-line w zakresie „Wystąpienia publiczne i prezentacje” Szkolenie poprowadzi Zajęcia poprowadzi dr Olgierd Annusewicz; wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista z retoryki i erystyki, sztuki negocjacji, metod reklamy i promocji, reklamy politycznej, marketingu wyborczego, relacji z mediami. 

Zapisy na zajęcia będą prowadzone od dnia 25 maja 2020 r. od godz. 9.00 pod adresem: dsa@ora-warszawa.com.pl.

Zajęcia szkoleniowo-warsztatowe prowadzone będą w trybie online poprzez aplikację ZOOM w formie dwóch zajęć teoretycznych (grupa 20-30 osobowa, 2 jg.), a następnie w formie kilku zajęć warsztatowych (grupy 4-6 osobowe, 4 jg.; 20-30 osób uczestniczących w zajęciach będą podzielone na 5 grup).

Zajęcia „teoretyczne” polegają na prezentacji prowadzącego połączonej z dyskusją i odpowiadaniem na pytania uczestników. Z kolei zajęcia „warsztatowe” polegają na praktycznym ćwiczeniu wystąpień i prezentacji online oraz wystąpień w mediach.

Spotkanie 1 „Teoretyczne”: Przygotowanie wystąpienia lub prezentacji przedstawianej zdalnie. Specyfika tej formy komunikacji, jej wpływ na strukturę, formę i treść przekazu.

Termin: 01.06.2020 r. (poniedziałek) w godz. 15.30-17.00 (2 jg.)

Spotkanie 2 „Teoretyczne”: Jak prezentować zdalnie – zasady zachowań podczas wystąpień publicznych i prezentacji online. Zarządzanie uwagą uczestników prezentacji. Intonacja, mowa ciała i język prezentacji – specyfika komunikacji online.

Termin: 03.06.2020 r. (środa) w godz. 15.30-17.00 (2 jg.)

Spotkanie 3 „Warsztatowe”: Trening prezentacji. Uczestnicy po spotkaniach teoretycznych przygotowują prezentację na dowolnie wybrany temat, następnie w czasie treningu przedstawiają ją, ćwiczenie jest rejestrowane a następnie odtwarzane i omawiane.

Terminy:

Grupa 1 – 04.06.2020 r. (czwartek) w godz. 14.00-17.00 (4 jg.)

Grupa 2 – 05.06.2020 r. (piątek)  w godz. 15.30 – 18.30 (4 jg.)

Grupa 3 – 08.06.2020 r. (poniedziałek) w godz. 8.30 – 11.30 (4 jg.)

Grupa 4 – 08.06.2020 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 18.30 (4 jg.)

Grupa 5 – 09.06.2020 r. (wtorek) w godz. 8.30-11.30 (4 jg.)

Zapisy na zajęcia będą prowadzone od dnia 25 maja 2020 r. od godz. 9.00 pod adresem: dsa@ora-warszawa.com.pl. Aplikant w tytule zgłoszenia powinien wpisać „Zajęcia z umiejętności miękkich”, zaś w treści swojego zgłoszenia powinien podać imię i nazwisko, grupę, adres mailowy oraz dodatkowo wybraną jedną spośród pięciu grupę warsztatową (np. Grupa 4).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu zgłoszenia lub braku miejsc, każdy aplikant otrzyma bezpośrednią odpowiedź na swój adres mailowy.

Dr OLGIERD ANNUSEWICZ – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista z retoryki i erystyki, sztuki negocjacji, metod reklamy i promocji, reklamy politycznej, marketingu wyborczego, relacji   z mediami. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z autoprezentacji, prezentacji, wystąpień publicznych i komunikacji, a w szczególności z perswazyjnego użycia języka.

Prowadzi także szkolenia z negocjacji i zarządzania ludźmi. Łączy tematykę i doświadczenia z różnych dziedzin realizując autorskie programy szkoleniowe oparte o wyniki badań potrzeb szkoleniowych i dostosowane do konkretnych potrzeb klientów. Doradza w obszarze kształtowania wizerunku i prezentacji marketingowych.

Zarządzał projektem rebrandingu jednej z firm konsultingowych specjalizującej się w zarządzaniu projektami, następnie przez pięć lat odpowiadał w niej za marketing ii wspierał pion HR. Jako konsultant wspiera budowanie i funkcjonowanie zespołów projektowych.

Jest autorem narzędzi do efektywnego planowania rozwoju zawodowego członków zespołów projektowych. Szkolił i doradzał osobom pracującym w organizacjach pozarządowych, politycznych, naukowych oraz biznesowych w tym: Abbot Labboratories, AIG Bank, Alfa Wassermann, Allianz Polska, Baker&McKenzie, Bayer Healthcare, Bianor, Bumar Łabędy, Cadbury Wedel, Carrywater Consulting, Commercial Union (Aviva), Credit Suisse Life and Pensions, Frito Lay Poland, Glaxo, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, K&K Kulikowska i Kulikowski, ING Bank Śląski, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Netia, Bank PEKAO, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Polskie Linie Lotnicze LOT, RK Legal, Squire&Sanders, Torfarm, Polska Telefonia Cyfrowa, Śnieżka, Volvo Polska Samochody Ciężarowe, Zepter International Poland.