Komunikat po posiedzeniu Prezydium ORA w Warszawie z dnia 3 sierpnia br.

Poniżej publikujemy komunikat po Prezydium ORA w Warszawie z dnia 3 sierpnia br.

Komunikat po posiedzeniu Prezydium ORA w Warszawie z dnia 3 sierpnia br.

W związku z decyzją ORA w Warszawie z dnia 29 lipca br. w sprawie przeprowadzenia w okresie pandemii Ślubowania Adwokatów 2020 w wyjątkowej formie w dwóch etapach – technicznym oraz uroczystym – Prezydium ORA w Warszawie informuje, że prowadzi przygotowania do przeprowadzenia ślubowania zgodnie z intencją Rady. Pierwszy etap udostępniony zostanie tym spośród egzaminowanych, dla których priorytetem jest jak najszybsze uzyskanie wpisu na listę i rozpoczęcie wykonywania zawodu. W tym pierwszym etapie nie będzie uroczystej oprawy oraz możliwości udziału w ślubowaniu dla osób towarzyszących. O konkretnych terminach i formach tych dwóch etapów poinformujemy niezwłocznie w oddzielnym komunikacie po ich ostatecznym uzgodnieniu.

Prezydium ORA w Warszawie informuje, iż zebranie w sprawie wyboru delegatów przed najbliższym Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Wyborczym Izby Adwokackiej w Warszawie odbędzie się 9 września br. Wszystkie osoby uprawnione do udziału w zebraniu zostaną poinformowane w tej sprawie przez biuro Rady w oddzielnej korespondencji.

Mając na uwadze transparentność procesu podejmowania decyzji, będziemy na bieżąco po każdym posiedzeniu Prezydium ORA w Warszawie i ORA w Warszawie informować o podejmowanych decyzjach przez w/w organy  izby.