rączki2

Problemy adwokatek i adwokatów z ZUS? – Zgłaszaj je na bieżąco!

Obserwujemy coraz większe problemy z funkcjonowaniem ZUS, w szczególności problemy z terminowym wypłacaniem świadczeń chorobowych, macierzyńskich czy opiekuńczych. Pojawiają się też absurdalne decyzje odmawiające wypłaty zasiłku z uwagi np. na rzekomą zapłatę składki po terminie, mimo, że składka została zapłacona kilka dni przed terminem.

Odwleka się w ten sposób zapłatę zasiłku o kilka miesięcy pozostawiając osoby ubezpieczone bez środków do życia. Skutki takich decyzji mogą być bardzo dotkliwe, bo kwestionuje się prawo ubezpieczonych do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Problem dotyczy także adwokatów/ aplikantów adwokackich, w szczególności zaś naszych Koleżanek na macierzyńskim lub chorobowym. Aby podjąć skuteczną interwencję w ZUS w tych sprawach, powinniśmy poznać skalę problemu i móc opisać poszczególne przypadki. Efektem powinno być, przynajmniej w tych sprawach, przyspieszenie rozpoznawania wniosków/wypłat.

Bardzo prosimy o zgłaszanie się na maila: rzecznik.prasowy@ora-warszawa.com.pl osób, które doświadczają aktualnie takich problemów z ZUS.