Komunikat Działu Szkolenia Aplikantów w sprawie przejścia wyłącznie na system szkoleń online

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z drastycznie wzrastającą liczbą zakażeń COVID 19 i ogłoszeniem w całym kraju podwyższonego stanu reżimu sanitarnego, Prezydium ORA w Warszawie, na wniosek Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich, podjęło decyzję o przejściu wyłącznie w tryb szkoleń online z wykorzystaniem dotychczas stosowanego systemu aplikacji Zoom.

Szybka reakcja Prezydium ORA w Warszawie jest podyktowana troską o zdrowie zarówno aplikantów, jak i wykładowców naszej izby.

Decyzja wchodzi w życie od poniedziałku 12 października br. i obowiązuje do odwołania. Od poniedziałku zajęcia odbywać się będą w terminach określonych w Planie Szkolenia, zgodnie z informacjami zamieszczanymi w E-dzienniku, z tą tylko różnicą, że znosi się podział na podgrupy w ramach dotychczasowych zajęć stacjonarnych. Zajęcia dotychczas wskazane w Planie jako stacjonarne odbywać się będą we wskazanych w Planie Szkolenia terminach dla całej grupy, w godzinach, które podamy Państwu po 12 października br. z uwagi na konieczność wcześniejszej analizy dostępności licencji aplikacji Zoom.

Co do zasady zajęcia dla całych grup odbywać się będą w godzinach 16.30-18.00 albo 18.30-20.00. Ujednolicony Plan zostanie Państwu przekazany niezwłocznie.

W związku ze zbliżającymi się w najbliższym czasie terminami symulacji rozpraw zarówno z prawa karnego jak i cywilnego, które planowane były w formie stacjonarnej, w najbliższym czasie Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich przedstawi aplikantom propozycje rozwiązań w zakresie przeprowadzenia tych zajęć.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich naszej izby pozostaje do Państwa dyspozycji.

Informujemy jednocześnie, iż z tych samych w/w przyczyn Środowiskowy Konkurs Krasomówczy zaplanowany na dzień 10 października 2020 r. (sobota) zostaje odwołany. Nowy termin etapu środowiskowego zostanie podany w późniejszym terminie.

adw. Dorota Kulińska – Kierownik Szkolenia Aplikantów