Działania Prezydium ORA w Warszawie w związku z podwyższonym zagrożeniem epidemicznym – komunikat po Prezydium ORA w Warszawie w dniu 10 października br.

Wczoraj, tj. 1o października br. odbyło się nadzwyczajne zdalne posiedzenie Prezydium ORA w Warszawie. Zostało ono zwołane w kontekście drastycznie wzrastającej liczbą zakażeń COVID 19 i ogłoszenia w całym kraju podwyższonego stanu reżimu sanitarnego.  W trackie posiedzenia omawiano przede wszystkim dwa tematy. Pierwszy to działania samorządu w kontekście zaostrzenia wymogów sanitarno-epidemicznych w wyniku nasilającej się pandemii. Drugi to bezpieczne i zgodnego z wymogami obowiązującego prawa przeprowadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie. Zgodnie z dotychczasową decyzją ORA, Zgromadzenie planowane jest na 21 listopada br.

Jeszcze przedwczoraj, 9 października br., w odpowiedzi na szybko zmieniającą się sytuację epidemiczną Prezydium ORA w Warszawie, w oparciu o rekomendację Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich Doroty Kulińskiej, w trybie obiegowym podjęło decyzję o przejściu wyłącznie w tryb szkolenia aplikantów online z wykorzystaniem dotychczas stosowanego systemu aplikacji Zoom oraz odwołaniu etapu środowiskowego Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Decyzja o zdalnym szkoleniu aplikantów wchodzi w życie od poniedziałku 12 października br. i obowiązuje do odwołania. Szybka wczorajsza reakcja Prezydium ORA w Warszawie w tej sprawie była podyktowana troską o zdrowie zarówno aplikantów, jak i wykładowców naszej izby.

Prezydium ORA w Warszawie dyskutowało także nad wszystkimi niezbędnymi szczegółami organizacji uroczystego Ślubowania Adwokatów 2020 w dniu 26 października br., ze szczególnym uwzględnieniem wyraźnej wzrostowej tendencji zakażeń COVID 19 i ogłoszeniem w całym kraju podwyższonego stanu reżimu sanitarnego. Dyrektora Biura ORA w Warszawie przedstawiła szczegółową informację o podjętych zawansowanych działaniach organizacyjnych w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa osób ślubujących i im towarzyszących.

Podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy w biurze ORA, by zminimalizować ryzyko zakażeń wśród pracowników biura ORA.

Prezydium ORA w Warszawie analizowało także kolejny raz kwestię organizacji zaplanowanego na 21 listopada br. Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Izby. Troską Prezydium ORA w Warszawie jest zapewnienie wszystkim członkom naszej Izby udziału w Zgromadzeniu, przy jednoczesnym zachowaniu prawnej doniosłości uchwał i wyboru władz. Prezydium ORA w Warszawie pracuje intensywnie nad wypracowaniem rozwiązań uwzględniających wzrost zakażeń, które będą legalne, epidemicznie bezpieczne oraz technicznie wykonalne.

 

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie