Jednogłośne stanowisko ORA w Warszawie w sprawie zmian w podatku od przychodów ewidencjonowanych

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z niepokojem stwierdza, że projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 15 września 2020 r, numer UD126) wprowadza nieuzasadnione zróżnicowanie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wariancie rozliczenia ryczałtowego, polegające na stworzeniu preferencji podatkowej dla podmiotów nie będących profesjonalistami a świadczącymi usługi prawne -czytamy w przyjętym dzisiaj przez ORA w Warszawie stanowisku.

Stanowisko ORA 21-09-2020 w sprawie zmian w podatku od przychodów ewidencjonowanych