01.04.2020 / Wiadomości

Apel – Dialog i Mediacja na Czas Kryzysu

Poniżej publikujemy Apel „Dialog i Mediacja na Czas Kryzysu” autorstwa adw. Katarzyny Przyłuskiej-Ciszewskiej Przewodniczącej – Elekt Sekcji Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Apel został także poparty przez Sekcję Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

APEL

Do

Środowisk  Sędziowskich, Pełnomocników i Mediatorów

Koleżanki i Koledzy,

W obecnym trudnym czasie potrzebujemy wzajemnego zaufania, jedności i współpracy.

Nastały bezprecedensowe okoliczności. Obecna sytuacja wymaga podjęcia odważnych i proaktywnych działań w celu ochrony interesu obywateli. Dialog i mediacja może okazać się rozwiązaniem na czas kryzysu.

Dajmy szansę ludziom, stronom sporów i konfliktów na wykorzystanie mediacji i rozwiązanie korzystnie, tanio i szybko, narastających, wraz z rozwojem epidemii problemów, konfliktów i sporów.

W mediacji każdy wygrywa.

Dajmy szanse profesjonalnym pełnomocnikom zrozumieć, czym jest społeczna odpowiedzialność i solidarność w czasach kryzysu i jak wykorzystać alternatywne metody rozwiazywania sporów i konfliktów.

Nauczymy się współpracować, zrozumieć i praktykować prawo w sposób mądry i uważny. Zachowajmy się godnie i odpowiedzialnie.

To nie będzie żaden eksperyment.

To powinien być świadomy wybór, rozsądna i odpowiedzialna, odpowiednia do okoliczności decyzja.

Wspólnie zarządźmy ryzykiem, jakie niesienie nieznany, niestabilny i niepewny czas, który jeszcze przed nami przez długie miesiące.

Konflikty nie sprzyjają rozwojowi gospodarki, nie pomagają prowadzić bieżącej działalności, nie przynoszą korzyści. Generują lek, zagrożenie, poczucie uwikłania, mnożą koszty i złe samopoczucie.

Spory są kosztowne i czasochłonne. Niewarte często naszego emocjonalnego zaangażowania i cennego czasu.

Nie wiemy wszyscy, co się wydarzy, jak długo to potrwa, dokąd nas prowadzi.

Bądźmy razem, spróbujmy rozmawiać, współpracujmy.

Zachęcam wszystkich prawników do zawodowej jedności, w imię zasad demokratycznego państwa prawa i społecznej odpowiedzialności. Kierujcie spory do mediacji! Szukajcie alternatywnych rozwiązań.

Zachęcam sędziów do działań niestandardowych, godnych sprawowanych przez nich funkcji i odpowiedzialności dla dobra obywateli i narodowego interesu. Kierujcie sprawy do mediacji! Zachęcajcie do porozumień i ugód.

Wymiar sprawiedliwości to my. Wykonujemy w nim różne zawody, sprawujemy odmienne funkcje w tym środowisku, ale przyświeca nam jeden wspólny cel, pomoc obywatelom w rozwiązywaniu spraw spornych.

Stańmy razem na wysokości zadania.

Obecne przepisy procedury cywilnej w sposób jasny i bezpośredni dopuszczają możliwość prowadzenia mediacji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. To jedyne tak elastyczne  rozwiązanie w procedurze cywilnej. Mediacja on-lina jest przewidziana w art. 183 11 Kodeksu postępowania cywilnego, pośrednio tez w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Podzielmy się nasza wiedzą, nasza władzą i naszymi umiejętnościami, a może uda się zatrzymane w sądach sprawy rozwiązać w mediacji a nowe spory i konflikty skutecznie wygasić lub im zapobiec.

 

Katarzyna Przyłuską – Ciszewska

Adwokat/mediator

Inicjatorka powstania Centru Mediacyjnego przy NRA i jego Prezes do 2019 r. Przewodnicząca – Elekt Sekcji Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.