Ponad 1 mln złotych na koncie izby w wyniku akcji informacyjnej sms

 W wyniku wdrożenia nowego systemu informowania o saldzie składek izbowych członków izby i przeprowadzonej w jego ramach akcji informacyjnej w dniach 6 – 8 października na konto izby wpłynęło ponad 1.022.451,69 zaległych składek według stanu na dzień 8 października br.

Prezydium ORA w Warszawie wyraża podziękowanie pracownikom Działu Finansowego Biura ORA w Warszawie oraz Skarbnikowi ORA w Warszawie adw. Jakubowi Jacynie za wdrożenie nowoczesnego i jeszcze bardziej skutecznego rozwiązania w tym zakresie. W ramach informacyjnej akcji zostało wysłane ponad 3 800 smsów do członków izby.

Podkreślmy, iż nowy system informowania członków izby został wdrożony w odpowiedzi na liczne ich prośby dotyczące bieżącego informowania o aktualnym saldzie niedopłaty z tytułu składek członkowskich.

Dziękujemy licznym Koleżankom i Kolegom, którzy odpowiedzieli pozytywnie na przesłaną prośbę. Rozumiemy, że bardzo często zaległości w uiszczaniu składek wynikają ze zwykłego zapomnienia, pośród licznych zawodowych obowiązków.

Szczególnie pragniemy jednocześnie podziękować Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy regularnie płacą swoje zobowiązania na rzecz naszej Izby.