Apelacja warszawska – prośba o podawanie numeru wpisu w pierwszym piśmie procesowym

W odpowiedzi na zgłaszane przez władze ORA problemy z nadawaniem dostępu do spraw w Portalu Informacyjnym, które to problemy powodują dalsze konsekwencje związane z doręczeniami za pomocą Portalu, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie zwraca się do wszystkich pełnomocników z apelem o podawanie w pierwszych pismach kierowanych do sądów apelacji warszawskiej w sprawach cywilnych numeru wpisu na listę adwokatów.

 Dostępny w sądach system ROBUS pozwoli przeprowadzić weryfikację po numerze wpisu, co powinno skutkować szybszym i łatwiejszym udzielaniem dostępów do spraw w Portalu.