07.09.2021 / Wiadomości

Poradnik Sekcji Prawa Ochrony Danych Osobowych: jak postępować w przypadku błędnego przyznania nam dostępu do nieznanej sprawy?

Błędy w Portalu Informacyjnym Sądów

Jak postępować?

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W ostatnim czasie wielu z Państwa zgłaszało Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie błędy w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych polegające na otrzymywaniu dostępu do spraw, w których nie są Państwo pełnomocnikami. Poniżej, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i działając w porozumieniu z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, przedstawiamy krótką informację o rekomendowanym w takich przypadkach sposobie postępowania.

Z wyrazami szacunku,

Sekcja Ochrony Danych Osobowych ORA Warszawa

Adw. Magdalena Jędruchniewicz

Adw. Agata Rewerska

Adw. Piotr Wenski

Adw. Olga Legat

1. Zgłoszenie do Centrum Pomocy Systemów Informatycznych

Korzystanie z Portalu Informacyjnego podlega Regulaminowi Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych (tutaj: apelacji warszawskiej). Zgodnie z §3 pkt 10 Regulaminu, w przypadku wykrycia błędu w postaci nieuprawnionego dostępu do sprawy, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić błąd do Centrum Pomocy Systemów Informatycznych. Można to zrobić bezpośrednio w samym Portalu po zalogowaniu (funkcja „Zgłoszenie błędu” na dole każdej strony) lub poprzez kontakt z użyciem poniższych danych:

Centrum Pomocy Systemów Informatycznych

Tel. 71 748 96 00

E-mail: portal.informacyjny@ms.gov.pl

Jest to pierwszy krok, którego powinni Państwo dokonać w przypadku wykrycia błędu.

2. Administrator danych i odpowiedzialność za błąd

Jak wskazano w §2 ust. 1 pkt 1) Regulaminu, administratorem danych osobowych przekazywanych Użytkownikom w Portalu jest odrębnie każdy sąd powszechny, który udostępnia informacje o danej sprawie – jest to więc ten sąd, przed którym prowadzone jest dane postępowanie. Sąd taki można powiadomić o błędzie, ale nie jest to konieczne – obowiązkowo należy powiadomić Centrum Pomocy Systemów Informatycznych, zgodnie z Regulaminem.

Administratorem danych osobowych pełnomocników zawodowych korzystających z Portalu jest Minister Sprawiedliwości oraz sądy powszechne. W żadnym wypadku, w ramach Portalu, administratorem danych osobowych nie jest pełnomocnik, stąd nie ponosicie Państwo odpowiedzialności za błędy w systemie, nie musicie ich również zgłaszać do organów nadzorczych, w szczególności do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Postępowanie z danymi pozyskanymi w wyniku błędu 

Niezależnie od tego, że nie jesteście Państwo administratorami danych zawartych w Portalu, możecie Państwo ponosić odpowiedzialność w przypadku ich następczego nieuprawnionego użycia. Należy więc powstrzymać się od zachowywania takich danych we własnych zasobach (tj. np. drukowania, kopiowania, zapisywania na dysku komputera lub w chmurze obliczeniowej). Nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych jest zagrożone odpowiedzialnością karną na podstawie art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych, a równolegle może skutkować odpowiedzialnością administracyjną oraz cywilnoprawną.

4. Skarga do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych

Można również powiadomić o błędach Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem uprawnionym do nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez sądy, jak również do rozpoznawania skarg na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Kontakt z Urzędem można rozważyć w szczególności w sytuacji, gdy macie Państwo podstawy by przypuszczać, że to Państwa lub Państwa Klientów dane osobowe zostały ujawnione nieuprawnionemu odbiorcy. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.