Komunikat po posiedzeniu ORA w Warszawie w dniu 7 września br.

7 września br. odbyło się pierwsze od czasu wybuchu pandemii stacjonarne posiedzenie ORA w Warszawie. W jego ramach analizowano przede wszystkim sprawę bezpiecznego i zgodnego z wymogami obowiązującego prawa przeprowadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie. Zgromadzenie planowane jest na 17 października br.

ORA w Warszawie nie odwołała wstępnie zaplanowanego na 17 października br. Zgromadzenie Izby.

W myśl przyjętej przez Głównego Inspektora Sanitarnego interpretacji obowiązujących przepisów prawa maksymalna ilość osób, jaka może fizycznie uczestniczyć w zgromadzeniach izb adwokackich, z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarno-epidemicznych, wynosi 150 osób. Wobec powyższego przeprowadzenie, planowanego na 17 października br. Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, w sposób dotychczas praktykowany, a więc stacjonarny, jest według GIS normatywnie niemożliwe.

Troską ORA w Warszawie jest zapewnienie wszystkim członkom naszej Izby udziału w Zgromadzeniu, przy jednoczesnym zachowaniu prawnej doniosłości uchwał i wyboru władz. ORA w Warszawie chce uniknąć jakichkolwiek wątpliwości prawnych w tym zakresie i stworzenia podstaw do kwestionowania skuteczności podjętych uchwał i wyboru nowych władz. ORA w Warszawie pracuje intensywnie nad wypracowaniem rozwiązań, które będą legalne, epidemicznie bezpieczne oraz technicznie wykonalne.

Wobec powyższego, powołany przez ORA w Warszawie Zespół ds. Przeprowadzenia Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, pracuje nad rekomendacjami dla ORA w Warszawie co do konstruktywnych rozwiązań tego problemu. W skład zespołu wchodzą: adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Tomasz Korczyński, adw. Agata Rewerska, adw. dr Kamil Szmid oraz adw. Michał Szpakowski. Aktualnie trwa proces gromadzenia i analizy ofert firm zewnętrznych, które świadczą usługi w zakresie m.in. realizacji procesu zdalnego głosowania. Na obecnym etapie brane są pod uwagę – poza zgromadzeniem w formie tradycyjnej – także warianty przeprowadzenia Zgromadzenia w wersji hybrydowej i zdalnej.

W prowadzonej dyskusji zawracano także uwagę, że, szukając nowych rozwiązań w zakresie przeprowadzenia zgromadzenia, trzeba uwzględnić sytuację osób wykluczonych informatycznie (tak aby i te osoby miały zapewnioną możliwości udziału w takim Zgromadzeniu oraz czynnego i  biernego prawa wyborczego). Izba Adwokacka w Warszawie zrzesza bowiem osoby, które nie są biegłe w obsłudze informatycznej ze względu na różne okoliczności obiektywne i nie posługują się np. w codziennej komunikacji pocztą elektroniczną.

Podczas posiedzenia powołano składy komisji egzaminacyjnych dla aplikantów adwokackich 1. roku szkolenia na kolokwium roczne z zakresu prawa karnego, powołano także składy komisji egzaminacyjnych dla aplikantów adwokackich 2. roku szkolenia na kolokwium roczne z zakresu prawa cywilnego oraz dokonano wpisów na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie kolejnej grupy egzaminowanych aplikantów adwokackich po egzaminie adwokackim w 2020 r.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie