Komunikat w sprawie OC na rok 2024

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w dniu 15 listopada 2023 r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad i terminów opłacania składek OC.

Ustalono, że składka OC adwokata i prawnika zagranicznego za 2024 rok jest płatna jednorazowo w terminie do 15 grudnia 2023 r.

W wyjątkowych wypadkach losowych i na uzasadniony wniosek adwokata płatność składki OC za 2024 rok (w wariantach V – XI) może zostać rozłożona na raty z zastrzeżeniem spełnienia warunków wskazanych w uchwale z 15.11.2023 r. (z treścią uchwały można się zapoznać na stronie www ORA w zakładce Ubezpieczenie OC).

Ponadto ustalono, że adwokaci i prawnicy zagraniczni zalegający z płatnością składek na dzień 30 listopada 2023 r. zostaną od 1 stycznia 2024 r. wykluczeni z możliwości przystąpienia do ubezpieczenia grupowego OC w ramach Umowy generalnej i w terminie do 31 styczniu 2024 r. będą zobowiązani do przedłożenia w ORA potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC poza systemem ubezpieczenia grupowego.

Jednocześnie przypominam, że informację o saldzie składek OC można znaleźć w Panelu Adwokata – https://panel.e-soa.pl/

Więcej informacji na stronie www w zakładce Dla członków izby/ubezpieczenie OC

 

Z wyrazami uszanowania
adw. Jakub Jacyna
Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie