23.11.2023 /

Kancelaria Hansberry Tomkiel Sp. k. poszukuje osoby z uprawnieniami radcy prawnego/adwokata specjalizującego się w RODO i ochronie danych osobowych

Hansberry Tomkiel jest renomowaną kancelarią prawną prowadzącą działalność na rynku krajowym i międzynarodowym w zakresie takich specjalizacji jak: prawo antymonopolowe, prawo konsumenckie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, a także reprezentowanie Klientów w sporach sądowych dotyczących naszego zakresu specjalizacji oraz dochodzenie odszkodowań z tytułu naruszeń prawa konkurencji.

Oczekujemy:

 • posiadania uprawnień radcy prawnego lub adwokata
 • doświadczenia minimum 5 lat w zakresie stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • doświadczenia w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego RODO mającego na celu sprawdzenie realizacji ochrony danych osobowych
 • doświadczenia w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z systemem przetwarzania danych osobowych
 • doświadczenia w zakresie reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami oraz organami władzy publicznej w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów będzie dodatkowym atutem

 Oferujemy:

 • umowę B2B
 • współpracę w ramach zespołu ekspertów – radców prawnych
 • wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne
 • prace nad ciekawymi projektami krajowymi i międzynarodowymi

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji CV wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na adres:

office@hansberrytomkiel.com

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych:

Aplikujący przesyłający CV do Kancelarii wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Hansberry Tomkiel Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Cegłowska 14 m.1, 01-803 Warszawa, email: office@hansberrytomkiel.com (dalej: „Administrator”) na cele postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora.

Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na cele rekrutacyjne, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a przypadku podjęcia współpracy na dalszy okres.

Administrator informuje jednocześnie, iż dane osobowe mogą być przekazywane osobom współpracującym z Administratorem takim jak obsługa IT, księgowa.

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych, jak również prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu nadzoru.

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku braku ich podania Administrator pominie Aplikującego w procesie rekrutacji.