14.07.2022 / Wiadomości

Kolejne działania ws. doręczania korespondencji stronom z pominięciem pełnomocników w sprawach frankowych

Uprzejmie informujemy, że wobec otrzymywanych od Państwa sygnałów, Dziekan wraz z Komisją ds. Współpracy z Sądami, podjął kolejne interwencje w sprawie kierowania pism sądowych przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawach „frankowych”, bezpośrednio do powodów, z pominięciem ich pełnomocników.

Pismem z dnia 5 lipca 2022 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie poinformowała Dziekana ORA, że w tej sprawie wystosowane zostało kolejne pismo do sędziów orzekających w tych kategoriach spraw. Jest to kolejny wynik interwencji w tej sprawie, po pierwszych działaniach władz sądu, o których już informowaliśmy.

Wszelkie działania interwencyjne mogą być podejmowane dzięki temu, że przekazujecie nam Państwo informacje o konkretnych problemach. Dlatego w dalszym ciągu prosimy o zgłaszanie ich na dedykowany adres email: instytucje@ora-warszawa.com.pl celem podejmowania ewentualnych, dalszych interwencji przez Dziekana ORA i Komisję ds. Współpracy z Sądami.

Pismo Wiceprezes SO w Warszawie z dnia 8 lipca br.