Interwencja Dziekana w sprawie ograniczeń i utrudnień w komunikacji e-mailowej adwokatów z sądami

13 listopada 2023 r. Dziekan ORA w Warszawie skierował do wszystkich sądów naszej apelacji pismo w sprawie coraz częstszych ograniczeń i utrudnień w komunikacji e-mailowej adwokatów z sądami poprzez niedołączanie do akt sprawy korespondencji elektronicznej adwokata z sądem. Utrudnienia mają związek m.in. z interpretacją Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2023 r., sygn. akt III Cz 427/22.


W związku z interpretacją powyższego postanowienia zamknięto adwokatom możliwość skutecznej komunikacji z sądami drogą korespondencji elektronicznej. Adwokaci wskazują, iż w odpowiedzi na e-maile kierowane do konkretnych sygnatur spraw, które prowadzą, otrzymują odpowiedzi zwrotne, że pismo/informacja wniesiona drogą e-mailową nie jest skutecznie wniesiona. Praktyka ta pojawia się coraz częściej – czytamy w wysłanym piśmie.

W piśmie podkreślono także, iż skuteczna komunikacja adwokata z sądem ma kluczowe znaczenie dla wykonywania zawodu adwokata i prowadzonych przez niego spraw, bowiem zdarzają się sytuacje nagłe, wymagające pilnego poinformowania sądu przykładowo o usprawiedliwionej nieobecności na terminie rozprawy, co nie jest możliwe poprzez złożenie pisma w biurze podawczym. Jednocześnie wskazano, że kontakt telefoniczny adwokata z sądem w takich nagłych sytuacjach także może być utrudniony, z uwagi na często długi czas oczekiwania na połączenie do BOI sądu oraz brak możliwości bezpośredniego kontaktu z wydziałem.

Pełna treść pisma

Nad pismem pracowała Komisja ds. współpracy z sądami w osobach: adw. Dominika Tomaszewska oraz apl. adw. Joanna Repeć w współpracy z Wicedziekanem ORA w Warszawie adw. Aleksandrem Krysztofowiczem.