Interwencja Dziekana w sprawie częstego zwracania pozwów adwokatom bez uzasadnionej podstawy

31 października br. dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak skierował na ręce Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Joanny Przanowskiej – Tomaszek pismo w sprawie wątpliwej praktyki SO w Warszawie – zwłaszcza XXVIII Wydziału Cywilnego – w zakresie częstego zwracania pozwów adwokatom bez uzasadnionej podstawy. Interwencja dziekana była efektem licznych próśb i uwag adwokatów w tym zakresie wpływających do Komisji ds. współpracy z sądami.

W skierowanym piśmie wskazano, że adwokaci będący pełnomocnikami powodów wnoszącymi pozwy o zapłatę do wydziałów cywilnych sądów Apelacji Warszawskiej podkreślają wzmożoną ilość postanowień o zwrocie pozwów. Zgłoszono w nim wątpliwości co do zgodności takich działań z art. 1301a k.p.c. Podkreślono jednocześnie, że tego rodzaju niepokojąca praktyka jest szczególnie zauważalna w XXVIII Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie na tle orzeczeń wydawanych przez referendarzy sądowych tego Sądu.

Pełna treść pisma

Nad przygotowaniem interwencji pracowała Komisja ds. współpracy z sądami w osobach: adw. Małgorzata Kowalczyk, adw. Dominika Tomaszewska oraz apl. adw. Joanna Repeć we współpracy z wicedziekanem ORA w Warszawie adw. Aleksandrem Krysztofowiczem.