II Letni Koktajl Adwokatów i Aplikantów Adwokackich – możliwość sponsoringu

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informujemy o możliwości sponsorowania II Letniego Koktajlu Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

Letni Koktajl odbędzie się w dniu 9 lipca 2022 r. (sobota), o godz. 19:00 w Klubie Bankowca, przy ul. Smolnej 6.

Jest to druga edycja Letniego Koktajlu Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, który w zeszłym roku zebrał same pozytywne opinie. Tak jak za pierwszym razem, wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem i cześć miejsc jest już sprzedana. W wydarzaniu weźmie udział ok. 220 adwokatów i aplikantów adwokackich.

Wartość sponsoringu 5 000 zł (pięć tysiące złotych) netto obejmuje:

– umieszczenie nazwy lub logo Sponsora w informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora do ok. 9 tys. odbiorców oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora
– umieszczenie nazwy Sponsora wraz z podziękowaniami w relacji z wydarzenia na stronie internetowej Organizatora
– wystawienie max. 2 rollupów Sponsora a także innych wolnostojących materiałów reklamowych w trakcie wydarzenia np. husary – według wyboru Organizatora,
– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym Letni Koktajl,
– dwa zaproszenia do wyłącznej dyspozycji Sponsora.

Zachęcamy do składania ofert emailem na adres: maria.kozlowska@ora-warszawa.com.pl

Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu

Zasady sponsoringu:

1. Wartość sponsoringu wskazana powyżej może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 3 (trzech) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
3. W przypadku Ofert niezawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres członkini komitetu organizacyjnego wydarzenia, adw. Marii Kozłowskiej: maria.kozlowska@ora-warszawa.com.pl do dnia 1 lipca 2022 r.
5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu  dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
6. Ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich a także innych podmiotów, które wyrażą wolę sponsorowania wydarzenia.