Debata dotycząca postępowań z udziałem podmiotów gospodarczych – 8.12.2023 r., godz. 10.00

Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Sekcja Prawa i Postępowania Cywilnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej serdecznie zapraszają na debatę Dochodzenie roszczeń w postępowaniu gospodarczym – profesorskim, adwokackim i sędziowskim okiem.

Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy – stacjonarnie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, w sali im. H. Krajewskiego, natomiast online na platformie ZOOM.

Dla osób chcących wziąć udział w spotkaniu stacjonarnie prosimy o rejestrację poprzez link:

https://www.ora-warszawa.com.pl/wydarzenie/debata-dot-postepowan-z-udzialem-podmiotow-gospodarczych/

Dla osób zainteresowanych uczestnictwem online link do rejestracji na platformie ZOOM:

https://ora-warszawa-pl.zoom.us/webinar/register/WN_sot8Q3F2TN62taB7Tc5Dig#/registration

Debata złożona będzie w dwóch paneli trwających po 2 godziny. W każdym panelu będzie 4 wykładowców.

Paneliści:

  • SSR Zbigniew Miczek: „Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii jako element rzetelnego postępowania w sprawach gospodarczych.
  • adw. dr Kamil Szmid: Zarzut potrącenia po nowelizacji kpc w postępowaniu w sprawach gospodarczych”
  • SSO dr hab. prof. UŁ Anna Hrycaj „Formalistyczne czy racjonalistyczne badanie wymogów formalnych pism procesowych w sprawach gospodarczych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych – wybrane uwagi na tle praktyki sądów”
  • adw. Maciej Geromin: Trudne dochodzenie należności przez przedsiębiorcę”
  • prof. dr hab. Sławomir Cieślak: „Obowiązki pełnomocnika procesowego pod rządami art. 128[1] KPC”
  • Komornik Sądowy Dawid Paleczny: „Zabezpieczaniem roszczeń w sprawach gospodarczych, w szczególności na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz wyroku sądu gospodarczego w pierwszej instancji”
  • prof. dr hab. Marcin Dziurda „Prekluzja dowodowa w sprawach z udziałem konsumentów”
  • adw. dr Michał Jabłoński „Czy tylko ustawodawca miesza w procedurze cywilnej? Orzecznictwo TSUE a Kodeks postępowania cywilnego”

Moderatorzy: adw. dr Łukasz Wydra i  adw. dr Kamil Szmid.

Serdecznie zapraszamy!