Bezpłatny dostęp do LEX-a dla aplikantów przystępujących do egzaminu adwokackiego w roku 2022

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje, że Wydawnictwo Wolters Kluwer we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie oferuje bezpłatny dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX KANCELARIA PREMIUM dla aplikantów adwokackich, którzy w maju przystępują do egzaminu zawodowego.

LEX KANCELARIA PREMIUM z dodatkiem Kompas Orzeczniczy to kompletna i aktualizowana baza prawa zawierająca orzecznictwo sądów polskich oraz organów administracji i UE, ponad 4000 komentarzy i monografii ze wszystkich dziedzin, systemy procedur, czasopisma, systemy prawa oraz glosy. Oferowana wersja programu zawiera również specjalistyczny pulpit „Reforma KPC” z dostępem do nagrań ze szkoleń. System posiada podpięty Kompas Orzeczniczy – jedyne na rynku rozwiązanie, które zawiera największy zbiór autorskich analiz orzecznictwa wskazujących główne poglądy lub dominujące trendy w kontrowersyjnych sprawach – ponad 2300 linii orzeczniczych oraz zestaw unikalnych funkcjonalności wspierających analizę orzeczeń.

Wszystkie dostępy realizowane będą od dnia zamówienia do dn. 15 maja 2022 r.

Zamówienia należy kierować na email: rafal.witkowski@wolterskluwer.com  podając w tytule emaila: „Prośba o dostęp do LEX przed egzaminem adwokackim”. W treści należy podać: imię i nazwisko aplikanta oraz numer wpisu.

Po przesłaniu zamówienia aplikanci otrzymują informację jak utworzyć dostęp oraz kody dostępu.

Z oferty mogą korzystać skorzystać wszyscy aplikanci, którzy ukończyli aplikację w grudniu 2021 r. a także aplikanci, którzy ukończyli aplikację w 2020 r. a nie mogli przystąpić do opóźnionego egzaminu w 2021 r lub uzyskali wynik negatywny.

Mamy nadzieję, że korzystanie z programu LEX Kancelaria Premium ułatwi Państwu naukę zdalną i wesprze w przygotowaniach do przełożonego egzaminu zawodowego.

 

Adw. Ewa Bojanowska

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich

Adw. Monika Rajska

Koordynator Projektu