Badanie naukowe dot. wypalenia zawodowego – zaproszenie do wypełnienia ankiety!

Informujemy, iż na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są prowadzone niezwykle istotne badania dotyczące wypalenia zawodowego u osób wykonujących zawody prawnicze.

W związku z tym została przygotowana ankieta dla członków okręgowych izb adwokackich. Serdecznie zachęcamy do jej wypełnienia.

Zjawisko wypalenia zawodowego staje się coraz bardziej doniosłym problemem w naszej grupie zawodowej. Prowadzone badania mają w przyszłości pozwolić na opracowanie efektywnych programów profilaktycznych wypalenia zawodowego.

Ankieta jest dość krótka (jej wypełnienie zajmuje ok. 10 min) i zawiera pytania dotyczące odczuć związanych z pracą zawodową. Jej wyniki będą wykorzystywane wyłącznie w celach naukowych. Udział w badaniu jest dobrowolny i w każdym momencie można przerwać wypełnianie ankiety (wyniki nie zostają wtedy zapisane). Organizatorom zależy na opinii jak największej liczby osób, żeby móc trafnie oszacować rozmiar zjawiska wśród poszczególnych grup osób wykonujących zawody prawnicze, dlatego przemyślenia adwokatów na temat ich pracy zawodowej będą niezwykle cenne.

Badanie znajduje się pod linkiem:  https://forms.office.com/r/8de95tzWjh