Bezpłatne szkolenie e-learningowe dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe przeznaczone dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, adwokatów i radców prawnych. Szkolenie odbywa się w ramach międzynarodowego projektu o akronimie R4JUST  – „Radicalisation Prevention Competence Development Programme for Justice Professionals” (Przeciwdziałanie radykalizacji – program rozwoju kompetencji dla organów: służby więziennej, kuratorów sądowych, sędziów, prokuratorów i prawników).

Głównym celem projektu R4JUST jest podniesienie kompetencji pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, prokuratorów, prawników oraz sędziów w zakresie przeciwdziałania radykalizacji, a także minimalizowania ryzyka wystąpienia tego zjawiska wśród osadzonych.

Głównymi zadaniami projektu są:

Zwiększenie poczucia roli i wiedzy partnerów/trenerów/uczestników szkolenia w zakresie radykalizacji postaw.

Poprawa zdolności pracowników zakładów karnych i kuratorów sądowych w zakresie skutecznego rozpoznawania więźniów zagrożonych radykalizacją postaw i podejmowania działań w oparciu o taką identyfikację.

Podniesienie umiejętności sędziów/prokuratorów w zakresie wykorzystywania informacji dotyczących oceny ryzyka i potrzeb podczas wydawania wyroków i podejmowania decyzji.

Zwiększona świadomość i wiedza na temat znaczenia zintegrowanego, wielosektorowego podejścia do zapobiegania radykalizacji postaw.

Rekrutacja na szkolenie prowadzona będzie przez Polską Platformę  Bezpieczeństwa Wewnętrznego do 19 kwietnia br. Wysyłane pocztą elektroniczną zgłoszenia należy kierować na adres: magda.okuniewska@ppbw.pl Magdalena Okuniewska – 61 843 34 11.

Szczegółowy program szkolenia: R4JUST – program szkolenia

Link do projektu: https://www.r4just.org