Ankieta w sprawie kuratora małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym – do 30 listopada br.

Szanowni Państwo, mając na uwadze konieczność zapewnienia szczególnej ochrony prawnej osobom najmłodszym uczestniczącym w procedurach prawnych, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przeprowadza ankietę dotyczącą gotowości adwokatów do pełnienia funkcji KURATORA MAŁOLETNIEGO POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM.

Niniejsza ankieta skierowana jest jedynie do adwokatów posiadających aktualny status: wykonujący zawód. (pismo przewodnie).

Deklarację można złożyć:

za pośrednictwem Panelu Adwokata na stronie https://panel.e-soa.pl, w zakładce KOMUNIKACJA, ANKIETY, ankieta: KURATOR MAŁOLETNIEGO 2023/2024,

w formie skanu przesyłając na adres: ora.warszawa@adwokatura.pl. z dopiskiem w temacie: MAŁOLETNI,

w formie papierowej przesyłając do Biura ORA (POBIERZ WZÓR ANKIETY).

Osoby zainteresowane proszę o niezwlekanie z decyzją; termin składania ankiet upływa 30 listopada 2023 r.

Z poważaniem
adw. Michał Fertak
Zastępca Sekretarza
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie