Pokolokwialne spotkanie za nami

W dniu 27 października br. Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie wraz z Komisją Integracji, Kultury i Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie mieli przyjemność zorganizować spotkanie integracyjne po napisanych kolokwiach.

Wydarzenie odbyło się w lokalu H40S przy ul. Marszałkowskiej 64 i wzięło w nim udział ponad 100 aplikantek i aplikantów! Na miejscu czekały na uczestników planszówki oraz stanowiska z grami Nintendo, powyższe atrakcje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem! W wydarzeniu brali udział aplikanci wszystkich lat szkolenia, uczestnicy podczas długich rozmów wymieniali się doświadczeniami związanymi z odbywaniem aplikacji.

Tak duże zainteresowanie wydarzeniem świadczy o tym, jak ważną rolę integracja środowiskowa odgrywa w trakcie aplikacji.

Wydarzenie odbyło się dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z budżetu Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu naszej Izby. W tym miejscu Samorząd chciałby podziękować adw. Monice Rajskiej – Przewodniczącej Komisji, za pomoc i wsparcie przy organizacji wydarzenia. Każdy z aplikantów wpłacił też składkę w wysokości 20 zł.

Dziękujemy za tak dużą liczebność i zapraszamy do obserwowania na bieżąco inicjatyw Samorządu Aplikantów Adwokackich oraz Komisji Integracji, Kultury i Sportu.

apl. adw. Ewa Błędniak, starostka II roku  i apl. adw. Żaneta Majewska, starostka I roku