18.02.2022 / Wiadomości

Adwokatura warszawska nie weźmie udziału w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zdecydowała dzisiaj, że Izba Adwokacka w Warszawie nie weźmie udziału w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem planowanym w dniach 21-27 lutego br. Podstawowe powody to bardzo późne skierowanie zaproszenia do udziału oraz sprawa tzw. „środków techniki specjalnej” służących atakom na prawa i wolności obywatelskie, potocznie przez media nazywana sprawą Pegasusa.

W skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości piśmie Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak wskazał, że „od dłuższego czasu Ministerstwo Sprawiedliwości utrzymuje wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną przez adwokatów „z urzędu” na poziomie często niższym niż obowiązujące w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę, zaś „Tydzień” organizowany jest w ramach Funduszu Sprawiedliwości, który – jak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli – znalazł środki finansowe na pokrycie wydatków na tzw. „środki techniki specjalnej” służące atakom na prawa i wolności obywatelskie, w tym w szczególności inwigilacji adwokata naszej Izby”. Może zatem dziwić, że ten sam Fundusz nie znalazł środków finansowych na wynagrodzenia dla adwokatów i oczekuje ich bezpłatnej pracy.

Dziekan ORA w Warszawie podkreślił, że „trudna do zaakceptowania jest sytuacja, w której przewidziane prawem cele działania Funduszu Sprawiedliwości są realizowane dzięki bezpłatnej pracy adwokatów, zaś środki Funduszu wydatkowane są na cele uderzające w konstytucyjnie gwarantowane prawa i wolności obywatelskie”.

Podjęcie tej decyzji było niezwykle trudne, niemniej w obecnej sytuacji wydawało się niezbędne, dla zwrócenia uwagi opinii publicznej na narastający problem dysfunkcjonalnego systemu zapewnienia pomocy prawnej dla obywateli, zwłaszcza w kontekście innych wydatków Funduszu Sprawiedliwości.

Jednocześnie przypominamy, że adwokaci i aplikanci Izby Adwokackiej w Warszawie angażują się w szereg inicjatyw, w ramach których udzielają pomocy pro bono. Dodatkowo każdy może liczyć na bezpłatną pomoc prawną w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których również dyżurują adwokaci – przez cały rok.

PEŁNA TREŚĆ PISMA

adw. Grzegorz Kukowka – rzecznik prasowy ORA w Warszawie