Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w 2011 r.

Wyniki dla poszczególnych Komisji Egzaminacyjnych:

więcej

Miejsce odbywania egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

Informujemy, że egzamin wstępny na aplikację adwokacką w dniu 24 września 2011 odbywa się dla:

więcej

Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych pierwszej kadencji

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie przepisów powołujących wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych pierwszej kadencji (ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. nr 113, poz. 660), uprzejmie proszę o zgłaszanie swoich kandydatur na członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych pierwszej kadencji w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2011 r. do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie osobiście lub pocztą. Zgłoszenie musi zawierać następujące dokumenty:

więcej

Zgłoszenia na listę adwokatów reprezentujących w sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, w związku z tworzeniem przez NRA listy adwokatów gotowych nieść pomoc jako pełnomocnicy w sprawach przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie prosi osoby zainteresowane o zgłaszanie chęci umieszczenia na liście adwokatów gotowych reprezentować skarżących przed ETPCz mailowo, faksem, bądź pocztą do dnia 10 września 2011 r. oraz o podanie następujących danych:

więcej

Oferta dodatkowego ubezpieczenia od utraty dochodu

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę produktów ubezpieczeniowych Lloyd’s „od utraty dochodu z powodu wypadku lub choroby dla wolnych zawodów” oferowanego za pośrednictwem Gras Savoye Polska sp. z o.o.

więcej

Ważna informacja związana z egzaminem wstępnym na aplikację adwokacką

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje, że od dnia 1 lipca zmieniły się zasady związane z wymaganą dokumentacją do przystąpienia na egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2011 r.

więcej

Uchwały Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 12.06.2011

Uchwały Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 12.06.2011

więcej