Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Kolejna odsłona projektu "Adwokat przydaje się w życiu” - spotkanie organizacyjne 29 września br. o godz. 18:00

W imieniu Komisji Wizerunku i Komunikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pragniemy zaprosić wszystkich adwokatów oraz aplikantów adwokackich I, II i III roku do udziału w projekcie „Adwokat przydaje się w życiu”/Warszawa.

więcej

Wysoki poziom debaty eksperckiej dot. ułatwień w postępowaniach gospodarczych

View the embedded image gallery online at:
http://www.ora-warszawa.com.pl/pl/#sigFreeIdd22917c47d

22 września br., w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, odbyła się, zorganizowana przez Sekcję Prawa Gospodarczego i Handlowego, Sekcję Prawa i Postępowania Cywilnego oraz Sekcję Arbitrażu i Mediacji, debata ekspercka dot. ułatwień w postępowaniach gospodarczych, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju -Podsekretarza Stanu p. Mariusza Haładyja, Zastępcy Dyrektora Departamentu Regulacji Gospodarczych, adw. Luizy Modzelewskiej oraz r. pr. Katarzyny Skrzek. Debatę otworzyła p. o. Dziekana, Wicedziekan adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

więcej

Wykaz kandydatów do wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

Wykaz kandydatów do wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

 

Wykaz nr 27/16

 

Adw. dr K. Wąsowski zrezygnował z funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie

Informujemy, iż dzisiaj adw. dr Krzysztof Wąsowski - Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie z dniem odbycia najbliższego Zgromadzenia Izby Warszawskiej. Oświadczył także, iż do tego czasu nie będzie wypełniał obowiązków Rzecznika Dyscyplinarnego, a jego obowiązki – zgodnie z dyspozycją § 5 Regulaminu działania Rzeczników Dyscyplinarnych z 15 stycznia 2016 r. – będzie wykonywał jego pierwszy zastępca - adw. Grzegorz Fertak.

więcej

Komunikat w sprawie nowych legitymacji dla adwokatów i prawników zagranicznych z UE

Listy adwokatów, których legitymacje wpłynęły do biura ORA:

więcej

Komunikat Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie raportu Komisji doraźnej

Raport Komisji doraźnej został w dniu dzisiejszym upubliczniony w extranecie celem umożliwienia zapoznania się z nim wszystkim członkom Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Komunikat ORA w sprawie raportu Komisji Doraźnej – wraz z publikacją zapytania z UM oraz opinii nr 8 Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej

W dniu 10 września 2016 roku wpłynął do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie raport Komisji Doraźnej dotyczący sprawy wydania przez Komisję Etyki i Tajemnicy Adwokackiej opinii z dnia 20 czerwca 2016 roku przekazanej do Urzędu m.st. Warszawy.

więcej