03.03.2021 / Nagrania Szkoleń

Zezwolenie na przesłuchanie osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej – art. 180 par. 2 kpk (22.02.2021)

Tytuł: Zezwolenie na przesłuchanie osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej – art. 180 par. 2 kpk

Data szkolenia: 22.02.2021

 

Post wygasa: 17.04.2021