03.03.2021 / Nagrania Szkoleń

Instytucje finansowe a AML – procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w instytucjach finansowych (23.02.2021)

Tytuł: Instytucje finansowe a AML – procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w instytucjach finansowych

Data szkolenia: 23.02.2021

 

 

Post wygasa: 17.04.2021