24.11.2023 / Nagrania

Data szkolenia: 2023.11.21: Systemowe zmiany kodeksowe wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku – o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Nagrania są dostępne tylko dla Adwokatów i Aplikantów Izby Warszawskiej. Hasło dostępne jest w Panelu Adwokata
– w menu „komunikacja”  – FAQ.
(co pewien czas hasło będzie zmieniane na inne)