24.11.2023 / Nagrania

Data szkolenia: 2023.11.13: Rozkład ciężaru dowodu i reguły dowodzenia w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, cz. 2

Nagrania są dostępne tylko dla Adwokatów i Aplikantów Izby Warszawskiej. Hasło dostępne jest w Panelu Adwokata
– w menu „komunikacja”  – FAQ.
(co pewien czas hasło będzie zmieniane na inne)