08.11.2023 / Nagrania

Data szkolenia: 2023.10.24: Postępowanie o zwrot płatnikowi kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej

Nagrania są dostępne tylko dla Adwokatów i Aplikantów Izby Warszawskiej. Hasło dostępne jest w Panelu Adwokata
– w menu „komunikacja”  – FAQ.
(co pewien czas hasło będzie zmieniane na inne)