06.10.2023 / Nagrania

Data szkolenia: 2023.03.20: Nadzwyczajna zmiana stosunków (art. 3571 KC) w dobie COVID, wojny i kryzysu finansowego. Pomiędzy teorią i praktyką.

Nagrania są dostępne tylko dla Adwokatów i Aplikantów Izby Warszawskiej. Hasło dostępne jest w Panelu Adwokata
– w menu „komunikacja”  – FAQ.
(co pewien czas hasło będzie zmieniane na inne)