06.10.2023 / Nagrania

Data szkolenia: 2023.03.14: Kontrola podatkowa, postępowania zabezpieczające, postępowanie odwoławcze w sprawach podatkowych

Nagrania są dostępne tylko dla Adwokatów i Aplikantów Izby Warszawskiej. Hasło dostępne jest w Panelu Adwokata
– w menu „komunikacja”  – FAQ.
(co pewien czas hasło będzie zmieniane na inne)