16.10.2023 / Nagrania Sekcji

Data szkolenia: 2023.03.20: Rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach rodzinnych – wybrane zagadnienia cz. II

Nagrania są dostępne tylko dla Adwokatów i Aplikantów Izby Warszawskiej. Hasło dostępne jest w Panelu Adwokata
– w menu „komunikacja”  – FAQ.
(co pewien czas hasło będzie zmieniane na inne)