16.10.2023 / Nagrania Sekcji

Data szkolenia: 2023.05.11: Szkolenie z zakresu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Nagrania są dostępne tylko dla Adwokatów i Aplikantów Izby Warszawskiej. Hasło dostępne jest w Panelu Adwokata
– w menu „komunikacja”  – FAQ.
(co pewien czas hasło będzie zmieniane na inne)