09.09.2019 / Kalendarium

„Zarządzenie ryzykiem prawnym w sferze prawa bankowego – Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obsługa sporów, consumer finance” 🗓

14 października 2019 (poniedziałek)

Adw. dr Beata Paxford

„Zarządzenie ryzykiem prawnym w sferze prawa bankowego – Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obsługa sporów, consumer finance”